بیزینس در اینستاگرام

در ابتدا اینستاگرام تنها محیطی برای ارتباط با دیگر کاربران بود اما امروزه با قابلیت بیزینس در اینستاگرام؛ کاربردهای جدیدی به آن اضافه شده است. روز به روز بر تعداد کاربران بیزینسی اینستاگرام افزوده می شود.

از این رو نیاز است تا در این باره مقاله های متعددی نوشته شود که بتواند کمک کار کاربران در این زمینه قرار بگیرد.

زمانی که شما حساب خود را از حالت شخصی به حالت بیزینسی تغییر می دهید؛ در واقع امکانات جدیدی را به حساب خود اضافه می کنید که این امکانات می تواند به شناخت شما از مشتری کمک زیادی کند.

شما با بیزینس کردن حساب خود می توانید بفهمید که رده ی سنی کاربران شما چگونه است و جنسیت اکثریت آن ها چیست و همچنین آن ها در چه زمان هایی بیشتر از اینستاگرام خود استفاده می کنند؟؟؟

فروش در اینستاگرام