دایرکت اینستاگرام

دایرکت اینستاگرام یکی از مهم ترین بخش‌های اینستاگرام است که ارتباط مستقیم شما با کاربران را رقم میزند. شما می توانید با استفاده از این قابلیت به راحتی پیام های مختلفی را رد و بدل کنید.

در دایرکت می توانید علاوه بر متن پیام های صوتی و تصویری نیز ارسال کنید. برای استفاده از دایرکت اینستاگرام یک علامت هواپیما در گوشه ی سمت راست و بالای صفحه مشاهده می شود.

شما می توانید در دیرکت اینستاگرام خود به هر یک از فالوورهای خود پیام دهید. آن ها نیز می توانند پیام شما را پاسخ دهند و یا از دریافت آن خودداری کنند.

دایرکت در سایت اینستاگرام
پاسخ سریع در دایرکت
تماس تصویری اینستاگرام
ارسال ویس در دایرکت اینستاگرام
حذف دایرکت اینستاگرام