چگونه بفهمیم در تلگرام یا اینستاگرام هک شده ایم

چگونه بفهمیم در تلگرام یا اینستاگرام هک شده ایم؟