اینستاگرام کامپیوتر

هم اکنون می توانید از اینستاگرام کامپیوتر استفاده کنید. اینستاگرام یکی از مهم ترین شبکه‌های اجتماعی است که در حال حاضر تعداد زیادی کاربر در آن به فعالیت مشغول هستند. زمانی که تعداد مخاطبان یک شبکه ی اجتماعی افزایش پیدا می کند، بسیار ضرورری و مهم است که آن برنامه برای تمامی دستگاه‌ها عرضه شود.

اینستاگرام در ابتدا نسخه ی کامپیوتر را ارائه نداده بود. اما هم اکنون نسخه ی کامپیوتر آن ارائه شده است. با این حال نسخه ی کامپیوتر آن به اندازه ی اپلیکیشن آن از امکانات کاملی برخوردار نیست.

برخی از فعالیت ها تنها در نسخه ی اپلیکیشن آن انجام می شود. امروزه نرم افزاری به نام گرید منتشر شده است؛ که از طریق آن می توانید از اینستاگرام لپتاب استفاده کنید.

پست گذاشتن در اینستاگرام از طریق کامپیوتر
گذاشتن استوری اینستاگرام در کامپیوتر