شمارش معکوس در اینستاگرام
گذاشتن فیلم طولانی در پست اینستاگرام
دانلود دیتا و اطلاعات اینستاگرام
اضافه کردن هایلایت استوری
ثبت لوکیشن در اینستاگرام
گذاشتن فیلم طولانی در اینستاگرام