کد های امنیتی اینستاگرام یا همان security code در زمان هایی برای شما از طرف اینستاگرام ارسال میشوند که شما درخواست داده باشید. برای مثال هنگام فعالسازی رمز دوم اینستاگرام برای شماره موبایل شما کد شش رقمی ارسال میشود که بعد از وارد کردن این کد شش رقمی اینستاگرام رمز دوم برای پیج شما فعال میشود.