اینستاگرام

پاسخ سریع در دایرکت
شمارش معکوس در اینستاگرام
گذاشتن فیلم طولانی در پست اینستاگرام
دانلود دیتا و اطلاعات اینستاگرام
ثبت لوکیشن در اینستاگرام